Skip over navigation | Sla menu over

Bestuur

Het bestuur van de vereniging, een groep onafhankelijk experts uit de wetenschap, de museumwereld en particuliere kunstkenners, bepaalt welke kunstwerken gesteund worden. Aanvragen van musea worden beoordeeld op vastgestelde criteria. Het gaat er om dat het kunstwerk van hoge kwaliteit is, dat het past in de collectie van het aanvragende museum én waarde toevoegt aan ons openbaar kunstbezit.
Het bestuur bestaat uit minimaal 11 leden die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de raad van adviseurs. Het zijn onafhankelijke experts die dit doen uit liefde voor de kunst en geen vergoeding ontvangen.

Samenstelling van het bestuur per 16 juni 2018:

De heer drs. A.A. Fock, voorzitter
De heer drs. W. Weijland, vicevoorzitter
De heer dr. R.R. Kuijten, penningmeester
De heer mr. C.A. de Zeeuw, secretaris
De heer drs. T.D.W. Dibbits
De heer drs. F.J. Duparc
De heer A.Ph.J. de Haseth Möller
De heer prof. dr. P.A. Hecht
De heer mr. J.J.J. van Lanschot
De heer drs. W.M.J. Pijbes
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse
De heer drs. R.C.J.J. Priem
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie
De heer drs. P.J. Schoon
De heer dr. C.B. Smithuijsen
De heer dr. E.J. van Straaten