Skip over navigation | Sla menu over

Raad van adviseurs

De leden van de raad geven het bestuur, de naam zegt het al, advies over aanvragen of andere inhoudelijke zaken. Deze raad telt minimaal tweemaal zoveel leden als het aantal leden van het bestuur; uit deze raad worden uiteindelijk weer bestuursleden gekozen.

Nieuwe leden van de raad van adviseurs worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit leden van de Vereniging Rembrandt. Dit gebeurt altijd na voordracht van het bestuur en met goedkeuring van de raad van adviseurs.

Samenstelling raad van adviseurs per 16 juni 2018:

Mevrouw drs. E. (Els) Barents
De heer drs. Q.B. (Quentin) Buvelot
De heer drs. B. (Bart) Cornelis
De heer prof. dr. R.E.O. (Rudi) Ekkart                                            
De heer prof. dr. M. (Matthi) Forrer                                    
De heer mr. H.F. (Frank) Heerkens Thijssen
De heer drs. J.J. (Jan Jaap) Heij
Mevrouw prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels
Mevrouw drs. A.J.W.C.M. (Anita) Hopmans            
Mevrouw drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius
Mevrouw drs. G.W.M. (Gemke) Jager
De heer drs. J.B.M. (Hans) Janssen    
De heer F.J.P. (Erik) Kessels
De heer mr. G.C. (Gijs) Kikkert
Mevrouw drs. G.M.E. (Meta) Knol
De heer drs. G.C.M. (Ger) Luijten
De heer drs. M.P. (Michel) van Maarseveen
De heer prof. dr. V. (Volker) Manuth                        
De heer mr. J.L. (Jelle) Miedema
Mevrouw drs. H.D.A.W. (Henriëtte) van Notten
De heer mr. A.R.T. (Alexander) Odle
Mevrouw drs. M.H. (Melanie) van Ogtrop-Quintus
De heer dr. P.H. (Paul) Rem
De heer A. (Axel) Rüger
De heer drs. B. (Bart) Rutten
De heer drs. K.J.J. (Karel) Schampers                    
De heer prof. dr. M. (Manfred) Sellink
Mevrouw C.L.E. (Elsbeth) van Tets – van Tienhoven
De heer drs. C. (Carel) baron van Tuyll van Serooskerken
Mevrouw dr. G. (Gunay) Uslu
Mevrouw ir. M.L.W. (Marlies) Vehmeijer-Verloop
Mevrouw mr. P.H.E. (Hermine) Voûte
De heer jhr. M.A. (Marc) van Weede