Skip over navigation | Sla menu over

Klachtencommissie

Met klachten over de manier van voorlichting en fondsenwerving van de Vereniging Rembrandt kunt u terecht bij de klachtencommissie. Leden van deze commissie zijn leden van de vereniging met een juridische achtergrond. Zij zijn te bereiken via het bureau.

Samenstelling van de Klachtencommissie Fondsenwerving per 1 december 2012:

Mr. D.H. Beukenhorst, voorzitter
Mevr. mr. A.M.C. Marius-van Eeghen, secretaris
Mevr. mr. M.C. Scholten
Mevr. mr. J. Cohen Jehoram-Mendlik
Mevr. mr. B.M. Vroom-Cramer, plv. lid