Skip over navigation | Sla menu over
26 apr 2018

Advies Raad voor Cultuur: verbeter de zorg voor Collectie Nederland

Advies Raad voor Cultuur: verbeter de zorg voor Collectie Nederland

In het advies van de Raad voor Cultuur 'In wankel evenwicht' dat deze maand verscheen, worden trends en ontwikkelingen in de museumsector beschreven, knelpunten en kansen geduid en beleidsopties verkend. Het afgelopen jaar hebben musea meer publiek getrokken dan in de jaren daarvoor. Daarnaast opende een aantal nieuwe particuliere musea hun deuren en is de Collectie Nederland de afgelopen jaren met aanwinsten verrijkt.

Dit positieve beeld van de sector wordt bepaald door het succes van een aantal grotere musea. Grote delen van de sector zijn echter financieel kwetsbaar en worstelen met dalende subsidies en oplopende tekorten. Veel musea kampen hierdoor met een gebrek aan voldoende middelen om hun collectie uit te breiden. Doordat er onder maatschappelijke druk veel aandacht uitgaat naar grote tentoonstellingen en bezoekcijfers, hebben musea minder aandacht voor taken op het gebied van beheer en behoud van hun collecties.

Uit het advies van de Raad voor Cultuur: 'Onder maatschappelijke druk is er een zwaar accent op grote tentoonstellingen en bezoekcijfers komen te liggen. Hierdoor verdwijnen taken op het gebied van beheer en behoud naar de achtergrond en dreigt er een sluipend verval. De raad adviseert de zorg voor de collecties te verbeteren, onder meer door een goede kennisborging en -overdracht aan nieuwe generaties conservatoren. De raad dringt erop aan dat decentrale overheden, in navolging van het Rijk, het beheer en behoud van gemeentelijke/provinciale collecties via langjarige financiering borgen. De raad adviseert hierover duidelijke afspraken te maken met stedelijke cultuurregio’s en ziet dit als een zaak van nationaal belang.'

Dit advies onderstreept het belang van datgene waar de Vereniging Rembrandt zich met al haar leden voor inzet. Lees hier het gehele advies.