Skip over navigation | Sla menu over
11 dec 2015

De Eerste Kamer aanvaardt Erfgoedwet

De Eerste Kamer aanvaardt Erfgoedwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Erfgoedwet van Minister Bussemaker. Deze wet bevat regelingen tot bescherming van het cultureel erfgoed, waaronder ook kunst in eigendom van overheden en andere publieke organisaties zoals universiteiten (de Collectie Nederland). De bewustwording van het belang van een zorgvuldige omgang met de Collectie Nederland is door de komst van de Erfgoedwet vergroot. Het wetgevingstraject in de Tweede en Eerste Kamer heeft dat aangetoond.

Vereniging Rembrandt, het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en andere fondsen hebben vanaf het begin van het wetgevingstraject ingezet voor een adequate regeling voor openbaar kunstbezit. Zo is op hun initiatief een belangrijk aantal aanscherpingen in het wetsvoorstel aangebracht. Daarmee is in samenwerking met een meerderheid in de Tweede Kamer gekomen tot een zo optimaal mogelijke procedure die overheden en publieke organisaties verplicht zijn te volgen bij de verkoop van een kunstwerk aan het buitenland of een particulier. Met zo'n verkoop gaat die kunst namelijk voor de Collectie Nederland verloren, een collectie die grotendeels met hulp van het mecenaat tot stand is en nog steeds wordt gebracht. De Eerste Kamer heeft afgedwongen dat de nieuwe regeling over drie à vijf jaar wordt geëvalueerd. 

De Erfgoedwet zal op 1 juli 2016 in werking treden. Vereniging Rembrandt gaat de werking van de Erfgoedwet in de praktijk nauwlettend volgen. Met de evaluatie kan over enkele jaren worden bezien hoe de Erfgoedwet in de praktijk functioneert en of er verdere aanscherpingen nodig zijn.

Lees hier het verslag van het debat in de Eerste Kamer, dat plaatsvond voorafgaand aan de stemming over de Erfgoedwet;

Lees hier alle artikelen over de Erfgoedwet die eerder verschenen op de website van de Vereniging Rembrandt.