Skip over navigation | Sla menu over
20 nov 2015

Eerste Kamer debatteert op 8 december over de Erfgoedwet

Eerste Kamer debatteert op 8 december over de Erfgoedwet

De Eerste Kamer debatteert op 8 december tijdens een plenair debat over de Erfgoedwet. De senaat heeft in het najaar in twee schriftelijke rondes aan de minister van OCW al kritische vragen gesteld over de voorgestelde Erfgoedwet. Na de beantwoording zijn er echter nog steeds vragen onbeantwoord zodat de Eerste Kamer nu met de minister ook mondeling wil debatteren over het wetsvoorstel. De voorgestelde Erfgoedwet bevat onder meer regels voor mogelijke onttrekking van kunst uit het openbaar kunstbezit (Collectie Nederland).

Volgens de Vereniging Rembrandt, andere fondsen en verschillende politieke partijen is het nodig de voorgestelde regeling op drie punten aan te scherpen. Pas dan biedt de regeling daadwerkelijk een basis voor zorgvuldige besluitvorming over de verkoop van openbare kunst aan het buitenland of particulieren.

-  1. Het wetsvoorstel voorziet niet in een mogelijkheid voor belanghebbenden zoals de Vereniging Rembrandt om op een laagdrempelige wijze tegen de verkoop van belangwekkende kunst bij de bestuursrechter te procederen.

-  2. Het wetsvoorstel stelt een procedure voor die moet worden gevolgd wanneer een overheid of publiekrechtelijke organisatie voornemens is kunst te verkopen aan het buitenland. Voor de Staat, provincies en gemeenten geldt een andere procedure dan voor bijvoorbeeld waterschappen en universiteiten.

-  3. De voorgestelde wet moet meer bescherming bieden aan kunst die van grote regionale of lokale betekenis is.

Mocht de Erfgoedwet door de Eerste Kamer worden aangenomen, dan zal de wet op 1 juli 2016 in werking treden. De oorspronkelijke datum was 1 januari 2016. Maar omdat er na het debat een wettelijke termijn van 8 weken ingaat, waarin een raadgevend referendum kan worden aangevraagd, is die datum niet haalbaar.