Skip over navigation | Sla menu over
2 okt 2015

Het waarom achter de teruggetrokken steun

Het waarom achter de teruggetrokken steun

De Vereniging Rembrandt zegde vijf miljoen euro toe als bijdrage aan de aankoop van de twee portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit door Rembrandt Harmensz van Rijn.

Met dit besluit werd steun toegezegd aan weliswaar twee Rembrandts, maar deze twee doeken worden beschouwd als één werk, sterker nog, hier geldt de optelsom 1 + 1 = 3. Uitgangspunt was derhalve dat beide portretten altijd in Nederland te zien zouden zijn. Dit is nu niet het geval. En al is er nu een compromis gevonden in cofinanciering, met als goede uitkomst dat de werken altijd samen tentoongesteld worden en toegankelijk zullen zijn voor het publiek, wel maakt de Vereniging Rembrandt zich zorgen over de afspraken die nu gemaakt moeten worden. Denk aan mogelijke verschillen van inzicht over bijvoorbeeld schoonmaken of restauratie, en aan het feit dat het de doeken niet ten goede zal komen te vaak te verhuizen.

Nu de uitkomst is dat de Nederlandse Staat garant staat voor 80 miljoen euro en de Franse Staat de andere 80 miljoen euro voor haar rekening neemt - de koop is inmiddels gesloten - is steun van de Vereniging Rembrandt niet langer wenselijk noch noodzakelijk. De bijdrage van de Vereniging Rembrandt zou nu naar het Rijk gaan en niet naar het Rijksmuseum en dat kan niet de bedoeling zijn.

Het Bestuur van de Vereniging Rembrandt heeft dan ook besloten om haar toezegging van steun terug te trekken. De vijf miljoen euro die nu vrijvalt kan besteed worden aan andere majeure aankopen. Dat is goed nieuws.

Voor de volledigheid van informatie verwijzen wij u naar de brief van de minister.