Skip over navigation | Sla menu over
6 okt 2016

Museummedaille voor oud-voorzitter Martijn Sanders

Museummedaille voor oud-voorzitter Martijn Sanders

Vandaag heeft minister Jet Bussemaker van OCW de Museummedaille uitgereikt aan Martijn Sanders, de recent afgetreden voorzitter van de Vereniging Rembrandt. Bij de Vereniging Rembrandt is een gevoel van gepaste trots over deze bijzondere koninklijke onderscheiding, die Martijn Sanders krijgt voor zijn inspanningen als voorzitter van de Vereniging.

Martijn Sanders heeft zich vele jaren onbezoldigd ingezet voor het Nederlands openbaar kunstbezit, onder meer als voorzitter van de Vereniging Rembrandt van 2009 tot 2016. Zijn inzet was, geheel overeenkomstig de doelstellingen van de Vereniging, volledig gericht op het versterken en verrijken van de collecties van de Nederlandse kunstmusea, zodat topkunst voor iedereen toegankelijk wordt.

Onder zijn voorzitterschap groeide het kunstmecenaat en daarmee steeg de steun die de Vereniging Rembrandt aan kunstaankopen kon geven van € 1,5 miljoen naar € 3,5 miljoen. Enkele aankopen uit de periode waarin Martijn Sanders voorzitter was, zijn de Bacchant van Adriaen de Vries door het Rijksmuseum Amsterdam, The Paintings (With Us in the Nature) van Gilbert & George door het Kröller-Müller Museum in Otterlo en een glazen karaf van Copier door het Nationaal Glasmuseum in Leerdam.

Martijn Sanders zette zich niet alleen in voor de verrijking van de openbare kunstcollecties, maar ook voor educatie en onderzoek en de bescherming van het gezamenlijk kunstbezit. In de periode waarin hij voorzitter was, werd een fellowship ingesteld dat bijdroeg aan de bewustwording van het belang van een goed openbaar kunstbezit en de Ekkartbeurs, bedoeld om jonge kunsthistorici de gelegenheid te geven museaal onderzoek te doen om zo de kennis van de vaste collecties in Nederland zeker te stellen voor de toekomst. De belangen van het mecenaat werden behartigd door belangrijke bouwstenen aan te dragen voor de nieuwe Erfgoedwet.

Drijfveer voor deze inzet is de grote maatschappelijke waarde die Martijn Sanders hecht aan een sterk en levendig openbaar kunstbezit; een waarde die geborgd moet zijn in een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden en een betrokken particulier mecenaat.

Daarnaast heeft hij als privépersoon een aantal belangrijke schenkingen gedaan aan Nederlandse musea, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam, en heeft hij samen met zijn vrouw, het Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse Kunst bij de Vereniging Rembrandt ingesteld.

De speech van Martijn Sanders na uitreiking van de museummedaille kunt u hier teruglezen.