Skip over navigation | Sla menu over
21 apr 2016

Museumtijdschrift: Door burgers bijeengebracht

Museumtijdschrift: Door burgers bijeengebracht

In het Museumtijdschrift verscheen een uitgebreid artikel van kunsthistoricus en journalist Adrienne Quarles van Ufford over de tentoonstelling Uit liefde voor de stad.

De meeste musea hebben van oudsher veel te danken aan gulle giften en schenkingen van particulieren. Zeker ste­delijke collecties. Die zijn vaak ontstaan door schenkingen van plaatselijke verza­melaars of aankopen op initiatief van de eigen inwoners. Ze vertellen de geschiede­nis van de stad, weerspiegelen tegelijker­tijd een gemeenschapsgevoel én de persoonlijke voorkeuren van afzonderlijke verzamelaars.

[Lees hier het hele artikel]