Skip over navigation | Sla menu over
18 mei 2018

Overzicht museale aankoopgeschiedenis

Overzicht museale aankoopgeschiedenis

In rubriek ´De Aanwinst´ in Trouw werd tot afgelopen dinsdag wekelijks een museale aankoop of schenking toegelicht. De rubriek stopt na twintig jaar. Fusien Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt, las deze stukken graag. Samen met verslaggever en kunstcriticus Henny de Lange blikt zij terug op een overzicht van de Nederlandse museale aankoopgeschiedenis. Twee ontwikkelingen vallen op:

1. Musea zijn sinds 2000 ambitieuzer, creatiever en ondernemender geworden, mede dankzij de financiële steun van particulieren, fondsen en organisaties die de bezuinigingen op cultuur de afgelopen jaren hebben opgevangen. Deze partijen hebben hierdoor een steeds belangrijkere rol gekregen bij de collectievorming van het Nederlands openbaar kunstbezit en het behoud van museale collecties. Deze rol vertaalt zich ook in het groeiend aantal leden van de Vereniging Rembrandt. Inmiddels zetten ruim 15.000 leden zich in voor het Nederlands openbaar kunstbezit.

2. Het verhaal achter een aanwinst is steeds belangrijker geworden. Naast de kunsthistorische waarde is er meer aandacht gekomen voor de vraag waarom een museum zijn collectie uitbreidt en wat de maatschappelijke impact van een aankoop is.

Lees hier het volledige artikel in Trouw.