Skip over navigation | Sla menu over
18 dec 2014

Raad van State ziet in nieuwe Erfgoedwet nog onvoldoende bescherming van de openbare kunstcollectie in Nederland

Raad van State ziet in nieuwe Erfgoedwet nog onvoldoende bescherming van de openbare kunstcollectie in Nederland


Persbericht - Op 11 december 2014 kreeg de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor een nieuwe Erfgoedwet voorgelegd. Het voorstel bundelt de huidige regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed in één wet. Vereniging Rembrandt ziet in het wetsontwerp een kans de openbare kunstcollectie in Nederland voor eens en voor altijd afdoende te beschermen tegen onverhoedse verkoop of onterechte vervreemding. Wanneer de overheid een kunstvoorwerp wil verkopen aan buitenland of particulier, moet een zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden, waarop anderen, (zoals kunstorganisaties), ook hun invloed kunnen uitoefenen.

De Vereniging Rembrandt is blij dat zij zich in dit standpunt gesteund weet door de Raad van State, die de regering adviseert over wetgeving. Volgens de Raad van State is “niet duidelijk of het voorstel (…) voldoende waarborgen biedt tegen onwenselijke vervreemding van belangrijke cultuurgoederen of verzamelingen in publiek bezit.”

De minister heeft op basis van dit advies het wetsvoorstel aangepast. De Vereniging Rembrandt vindt die aanpassingen nog onvoldoende, en zal dan ook in het kader van de behandeling in de Tweede Kamer de aandacht (blijven) vragen voor een adequate wettelijke regeling. De nieuwe Erfgoedwet moet per slot van rekening de komende tientallen jaren een zorgvuldige omgang met het openbaar kunstbezit waarborgen.

Het wetsvoorstel en bijbehorend advies van de Raad van State zijn hier te vinden.