Skip over navigation | Sla menu over
19 mei 2014

Raad voor Cultuur positief over Erfgoedwet

Raad voor Cultuur positief over Erfgoedwet

In Ontgrenzen en verbinden:naar een nieuw museaal bestel heeft de raad gepleit voor één integrale Erfgoedwet waarin ook de (rijks)musea een plaats kunnen krijgen. Vervolgens heeft minister Bussemaker (OCW) in haar museumbrief Samen werken, samen sterker (zomer 2013) toegezegd dit advies van de raad over te nemen en de bescherming van collecties van nationaal belang te gaan regelen in de toekomstige Erfgoedwet.

Inmiddels is het concept van deze wet klaar; de minister heeft de raad gevraagd hierover te adviseren. De raad is in grote lijnen positief over het wetsvoorstel. Wel doet hij een aantal suggesties voor aanscherping, aanvulling en verbetering ervan.

Naar de website van de Raad voor Cultuur