Skip over navigation | Sla menu over
31 jan 2017

Van Ruysdael terug naar Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar doet meest ambitieuze aankoop uit zijn geschiedenis

Van Ruysdael terug naar Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar doet meest ambitieuze aankoop uit zijn geschiedenis

Persbericht museum - Stedelijk Museum Alkmaar heeft dankzij bijdragen van de King Baudouin Foundation United States, de Vereniging Rembrandt mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Victoriefonds Alkmaar, gemeente Alkmaar en de Vrienden van Stedelijk Museum Alkmaar een bijzonder schilderij kunnen verwerven van Salomon van Ruysdael. Het werk, tot voor kort in het bezit van een particuliere Amerikaanse verzamelaar, toont de Alkmaarse Grote of Sint-Laurens Kerk met omliggende huizen en gebouwen vanuit het noorden. Van Ruysdael bracht Alkmaar maar liefst veertien keer in beeld. Dit exemplaar is het vroegste van die veertien, én het eerste in een Nederlandse openbare collectie.

Van Ruysdael in Alkmaar
De befaamde landschapsschilder Salomon van Ruysdael (1600/1603-1670) had een bijzondere band met Alkmaar. Zijn broer Pieter de Gooyer woonde er met zijn gezin. Van Ruysdael verbleef regelmatig in de stad, zeker nadat Pieter overleden was en Salomon voogd was over diens kinderen. Van Ruysdael maakte minstens veertien schilderijen van Alkmaar, met de Grote of Sint-Laurenskerk steeds herkenbaar in beeld. Al deze schilderijen waren in buitenlandse of privé-collecties.  Stedelijk Museum Alkmaar kon het vroegste van die veertien stadsgezichten verwerven. Gemaakt in 1644 – het jaar waarin Salomons broer stierf.

Werkelijkheid en fantasie
Salomon van Ruysdael vermengde in zijn schilderijen de werkelijkheid met een flinke dosis fantasie. Zijn voorstellingen zijn geen natuurgetrouwe weergaven van bestaande steden of dorpen. De nieuwe aanwinst van Stedelijk Museum Alkmaar is een uitzondering op deze regel. Dat concludeerde stadsarcheoloog Peter Bitter na vergelijking ervan met de betrouwbare plattegrond van Alkmaar van Joan Blaeu uit 1650. De meeste topografische details in het schilderij zijn ook op de kaart aanwijsbaar.

500 jaar Grote of Sint-Laurenskerk
In 2018 viert Alkmaar het vijfhonderdjarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk.
De verwerving van het Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk te Alkmaar is een fraaie prelude hierop.
Stedelijk Museum Alkmaar zal tijdens dit jubileum een tentoonstelling samenstellen met werken waarin de Grote Kerk centraal staat. Vanaf 3 februari is de nieuwe aanwinst alvast kort te zien in de kleine zaal, vergezeld van archiefdocumenten en de kaart van Blaeu.


Salomon van Ruysdael, Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit het noorden, 1644, olieverf op paneel, 61,6 x 93,4 cm. Stedelijk Museum Alkmaar