Skip over navigation | Sla menu over
15 mrt 2018

Vereniging Rembrandt enthousiast over besluit minister OCW

Vereniging Rembrandt enthousiast over besluit minister OCW

14 maart 2018 - De Vereniging Rembrandt is enthousiast over het besluit van minister Ingrid van Engelshoven van OCW om het budget van het Nationaal Aankoopfonds in de komende periode stapsgewijs met € 50 miljoen te verhogen. Met dit besluit onderstreept de minister het belang van aankopen voor de Collectie Nederland, en zo wordt de rijksoverheid bij aankopen weer een belangrijker partner van particuliere organisaties, zoals de Verenging Rembrandt.

Beloning maatschappelijk draagvlak

In de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord op het gebied van cultuur spreekt de minister haar waardering uit over de rol van particuliere fondsen en organisaties, die de bezuinigingen op cultuur de afgelopen jaren hebben opgevangen: ‘Aankopen zijn in de praktijk alleen maar mogelijk dankzij genereuze bijdragen van sponsors, vriendenstichtingen, de Vereniging Rembrandt en de BankGiro Loterij. Ik waardeer dit brede maatschappelijke draagvlak voor nieuwe aankopen en draag vanuit de rijksoverheid bij.’ (‘Cultuur in een open samenleving’, 12 maart 2018).

Entrance of the Theatre

Nieuwe aankopen verrijken de collecties van Nederlandse musea en leiden tot inspirerende presentaties voor een groot publiek, aldus de minister. Als voorbeeld van een belangrijke recente aankoop noemt de minister onder andere 'Entrance of the Theatre' van Sir Lawrence Alma-Tadema, aangekocht in 2015 door het Fries Museum, met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Saskia Fonds en haar Van Rijn Fonds.

Privaat en publiek

‘Een goede samenwerking van private én publieke fondsen is onmisbaar voor de collectievorming van onze gemeenschappelijke verzamelingen,’ zegt Fusien Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt. De Vereniging komt namens haar 15.000 leden op voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Met een goed gevuld Nationaal Aankoopfonds kunnen de Vereniging, private en publieke fondsen en de rijksoverheid in gedeelde verantwoordelijkheid de Collectie Nederland versterken, voor nu en voor de toekomst.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fusien Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt, bureau@verenigingrembrandt.nl of (070) 4271720