Skip over navigation | Sla menu over
29 nov 2012

Vereniging Rembrandt spreekt zich uit over afschaffing verplichte status CKV

Vereniging Rembrandt spreekt zich uit over afschaffing verplichte status CKV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober jl. uitte een lid van onze vereniging zijn zorg over het voornemen van de regering het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV, link naar het wetsvoorstel) in het Voortgezet Onderwijs niet meer verplicht te stellen. Martijn Sanders (voorzitter) gaf aan deze zorg te delen en zei toe deze zorg namens de Vereniging Rembrandt aan de betreffende instanties kenbaar te maken. Dit heeft geresulteerd in een brief van 29 november 2012, gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hier vindt u een digitale versie van deze brief.