Skip over navigation | Sla menu over
22 feb 2018

Vereniging Rembrandt start restauratiefonds dankzij bijdrage BankGiro Loterij

Vereniging Rembrandt start restauratiefonds dankzij bijdrage BankGiro Loterij

Dinsdag 20 februari 2018 ontving de Vereniging Rembrandt een extra bijdrage van € 500.000 op het jaarlijkse Goed Geld Gala in Singer Laren om een restauratiefonds in te stellen. Het nieuwe restauratiefonds van de Vereniging Rembrandt is bedoeld voor kunstmusea die geen structurele steun van de BankGiro Loterij ontvangen (ongeveer 150 musea).

Uit dit fonds wordt maximaal 75% gefinancierd van de kosten van restauratie van kunstwerken en toegepaste kunstvoorwerpen die gezichtsbepalend voor het betreffende museum zijn en bijdragen aan de versterking van de lokale of regionale identiteit. Het gaat niet om achterstallig onderhoud door musea, maar om kunstwerken en deelcollecties die al bij de verwerving in slechte staat waren en om recent aangekochte werken die restauratie behoeven terwijl de middelen daarvoor ontbreken.

Het beoogde resultaat van het fonds is drie à vier restauraties per jaar met een totaalbudget van gemiddeld € 100.000 per jaar. Na vijf jaar is dit restauratiefonds in principe uitgeput en is het resultaat 15 tot 20 kunstvoorwerpen die de presentatie van de collectie van het betreffende museum nieuwe glans geven. ‘De BankGiro Loterij wekt hiermee schone slaapsters tot leven en geeft iedereen door heel Nederland de kans te genieten van schatten die eindelijk niet meer verborgen hoeven te blijven in het depot’, aldus Fusien Bijl de Vroe, directeur van Vereniging Rembrandt.

De Vereniging Rembrandt stelt een adviescommissie in vanuit verschillende restauratiedisciplines. Deze restauratoren zijn in dienst bij een museum of als zelfstandige aangesloten bij de Stichting Restauratoren Register en/of de Nederlandse Vereniging van Restauratoren. De commissie adviseert het bestuur van de Vereniging Rembrandt over de begroting, de haalbaarheid en het plan van aanpak van de beoogde restauratie. Het bestuur neemt het formele besluit. Musea die geïnteresseerd zijn in het nieuwe restauratiefonds zijn vanaf vandaag uitgenodigd zich bij Vereniging Rembrandt te melden en zullen dan meer informatie krijgen.

Naast het bedrag voor het restauratiefonds heeft de Vereniging Rembrandt ook de jaarlijkse vaste partnerbijdrage van € 400.000 mogen ontvangen. Dit bedrag wordt gebruikt voor het steunen van aankopen voor de vaste collecties van musea die geen vaste BankGiro Loterij steun ontvangen.