Skip over navigation | Sla menu over
4 jan 2018

Wat komt er terug voor het Stedelijk Museum in Zwolle?

Wat komt er terug voor het Stedelijk Museum in Zwolle?

De landelijke Vereniging Rembrandt is bezorgd over de toekomst van de collectie van het Stedelijk Museum Zwolle. Er is nog veel te veel onduidelijk over de nieuwe presentatie door de stichting Allemaal Zwolle, meent verenigingsdirecteur Fusien Bijl de Vroe - Verloop.
De landelijke Vereniging Rembrandt heeft 15.000 leden. Musea kunnen bij de organisatie een aanvraag voor financiële steun bij de aankoop van een kunstwerk doen.

Waarover bent u bezorgd?

,,De ontmanteling van het Stedelijk Museum Zwolle is een feit, maar eigenlijk weet niemand hoe het museum in zijn nieuwe vorm terugkomt. Het Historische Centrum Overijssel heeft wel een plan voor thematische tentoonstellingen, maar er is nog geen idee hoe om te gaan met behoud, beheer en kennisoverdracht van de museumcollectie. De enige zekerheid is dat het Drostenhuis weer opengaat waar een kleine presentatie van de historie van de stad komt, met daarnaast tentoonstellingen op locaties in de stad. We zouden het heel onverstandig vinden als daardoor de collectie voor het grootste deel in het depot verdwijnt.''

Wat is de betrokkenheid van uw vereniging bij het Zwolse museum?

,,We hebben het mogelijk gemaakt dat in totaal vier voorwerpen aangekocht konden worden. Daaronder bevinden zich de Zwolse raadsherenbekers, wat echt topstukken zijn. Als een museum een aankoop wil doen dan steunen we voor maximaal vijftig procent. We verbinden daar wel voorwaarden aan, zoals dat de aankoop altijd getoond moet worden. We kunnen pas schenken als een museum geregistreerd is en als er een goede aanvraag komt uit een museum waar de kennis over de collectie geborgd is.''

Is die collectiekennis voldoende geborgd bij het HCO en de stichting Allemaal Zwolle?

,,Het blijkt dat het HCO geen museumregistratie heeft. Die wordt nu wel aangevraagd en is wat ons betreft ook echt nodig om de nieuwe presentatie in Zwolle te kunnen verzorgen. Zoals het nu lijkt, komt er in de nieuwe constructie geen vaste conservator en collectiebeheerder. Dat betreuren wij, want als je een museum wilt zijn, moet je voldoen aan de algemene museale voorwaarden en dat betekent dat je onderzoek doet naar je collectie en je maakt tentoonstellingen vanuit de kennis over die collectie.''

Heeft dit beleid effect op de particuliere ondersteuning van het museum, ook vanuit uw organisatie?

,,Een museumcollectie ontstaat voor een groot deel vanuit een particulier mecenaat en daar behoor je als museum zorgvuldig mee om te gaan. Dat is ook van belang om particulieren aan je te binden en te behouden. Als zij niet het vertrouwen in je hebben, dan ben je ze kwijt. Ze eisen dan hun kunstvoorwerpen op of schenken niet meer. En dat is voor de lange termijn niet verstandig. De vraag is of wij de vier voorwerpen die met onze steun zijn aangekocht in het depot in laten verdwijnen, of dat wij zeggen: 'Breng ze maar even tijdelijk onder bij een andere bruikleennemer'. Dat besluit is nog niet genomen. We hebben zeggenschap over deze stukken. We steunen met beperkende voorwaarden en een daarvan is dat als het onttrokken wordt aan de instelling waaraan het geschonken is, dat dat alleen kan met toestemming van de Vereniging Rembrandt.''

De gemeente Zwolle erkent het belang van een zorgvuldige overdracht en houdt de vinger aan de pols ook wat betreft de collectie. Dat is niet genoeg voor u?

,,De gemeente zegt dat wel, maar dan nog weten we niet wat er met de collectie gaat gebeuren. Ook wij zullen de vinger aan de pols houden.''