Skip over navigation | Sla menu over
16 jun 2014

Wetsvoorstel Erfgoedwet en Memorie van toelichting

Wetsvoorstel Erfgoedwet en Memorie van toelichting


... In de Erfgoedwet legt de overheid overzichtelijk vast hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Daarmee onderstreept de Rijksoverheid het grote maatschappelijke belang van een zorgvuldige omgang met de verschillende typen erfgoed in ons land en wordt deze zorgvuldige omgang wettelijk geregeld...

Inleidende tekst van de website www.internetconsultatie.nl/erfgoedwet.

Download hier:

Concept wettekst Erfgoedwet
Memorie van toelichting