Skip over navigation | Sla menu over
21 jun 2017

Zeldzame tekening Van Honthorst voor Teylers Museum

Zeldzame tekening Van Honthorst voor Teylers Museum

Persbericht - Teylers Museum in Haarlem heeft mede met steun van de Vereniging Rembrandt een tekening van de 17de-eeuwse schilder Gerard van Honthorst aangekocht. De kersverse aankoop is direct te zien in de tentoonstelling De Gouden Eeuw in Teylers, die vanaf 24 juni in het museum wordt gepresenteerd.

Van Honthorst en het Haagse hofleven
De tekenles toont twee jonge vrouwen in een vorstelijk interieur, de één tekenend, de ander bladerend in een kunstboek. Vermoedelijk zijn hier twee dochters van Frederik V van de Palts en Elizabeth Stuart weergegeven. Van Honthorst werkte als hofschilder in Den Haag en gaf onder andere les aan Elizabeth en haar kinderen. Aan het hof en in de kringen daaromheen werd tekenonderwijs als essentieel onderdeel van de opvoeding beschouwd. Dit blad is een zeldzame illustratie van dat fenomeen en laat daarnaast Van Honthorsts directe betrokkenheid bij het Haagse hofleven zien.

Werkwijze Van Honthorst duidelijk zichtbaar
De tekening dateert van rond 1640 en is waarschijnlijk een voorstudie voor een schilderij. Dat blijkt uit de schetsmatige uitvoering en uit het feit dat er nog gesleuteld werd aan de compositie: de positie van een van de figuren is gewijzigd. Van Honthorst heeft voor zover bekend alleen compositieschetsen gemaakt, geen mooi uitgewerkte tekeningen voor verzamelaars.

Van Honthorst in Teylers Museum
Als voorstudie is deze aankoop een mooie aanvulling op de collectie 17de-eeuwse tekeningen van Teylers Museum. Het is tevens de eerste tekening van Van Honthorst voor de collectie van het museum. In Haarlem vanaf zaterdag 24 juni voor iedereen te zien.

Deze aankoop werd mogelijk gemaakt door de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt Fonds en haar Liente Dons Fonds, Teylers Museum Vrienden Fonds, Fonds Matthijs de Clerq en het Van Regteren Altena-Loman Fonds.