Skip over navigation | Sla menu over

Nationaal Fonds Kunstbezit

Nationaal Fonds Kunstbezit

De Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit (SNFK) werd op 30 juni 1997 opgericht dankzij een schenking van De Nederlandsche Bank ("DNB"). Dit naar aanleiding van het besluit over te gaan van de gulden naar de euro. De SNFK is destijds opgericht met het doel kunstwerken van eminent en evident belang te helpen aankopen ten behoeve van openbare collecties in Nederland.

Het bestuur van de SNFK werd gevormd door vijf bestuursleden van de Vereniging Rembrandt. Een onafhankelijke Raad van Toezicht die de publieke sector en het bedrijfsleven vertegenwoordigde zag toe op het maatschappelijk belang van de aankopen.

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit is per 1 januari 2015 Nationaal Fonds Kunstbezit

Het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit hebben na overleg met en instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (“OCW”) en De Nederlandsche Bank besloten de SNFK om te zetten in een Fonds op Naam binnen de Vereniging Rembrandt. SNFK is nauw verbonden met Vereniging Rembrandt door de samenstelling van het bestuur, door de complementaire doelstelling en doordat Vereniging Rembrandt aanvragen ter ondersteuning aan SNFK voorlegt. Het belangrijkste argument voor omzetting van de stichting is de administratieve vereenvoudiging. Door de veranderende regelgeving die op ANBI's van overheidswege en vanuit de sector van toepassing is, is het gewenst om vanuit een efficiënte inzet van mensen (ondersteuning door het Bureau) en middelen (accountants- en overige kosten) te komen tot één rechtspersoon.

De doelstelling van de SNFK, te weten het steunen van aankopen die van evident en eminent belang zijn voor het Nederlands openbaar kunstbezit, zal niet veranderen. Ook de Raad van Toezicht om het maatschappelijk belang van dit fonds te waarborgen zal gehandhaafd blijven.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
L.J. de Waal voorzitter
Drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije
Mevrouw Mr Y.C.M.T. van Rooy
Drs. R.M.S.M. Munsters
A. Burgmans
Mr J.C.L. Kuiper
A.J. Scheepbouwer