Skip over navigation | Sla menu over

Project: Boek in de maak

ZOU HET KUNNEN?
Aan de hand van honderd en enige schilderijen de geschiedenis van de Hollandse schilderkunst vertellen? En zou het mogelijk zijn daarbij alleen maar voorbeelden uit het Nederlands openbaar kunstbezit te gebruiken, zodat er een gedroomde tentoonstelling ontstaat waarvan iedereen desgewenst ook alle gekozen bruiklenen altijd in het echt kan zien? Peter Hecht probeert het eens. Om te beginnen met een twintigtal stillevens. Bezoek de virtuele tentoonstelling.