Skip over navigation | Sla menu over

Erfgoedwet

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 december 2015 de Erfgoedwet aanvaard. De wet moet de komende decennia moet gaan zorgen voor een zorgvuldige omgang met kunst in het publiek domein. De Vereniging Rembrandt heeft zich samen met bevriende fondsen ingezet voor een goede invulling van de wet. De wet treedt in werking op 1 juli 2016. In de Rembrandtlezing 2014 van Peter Hecht is ook aandacht besteed aan de Erfgoedwet. Op deze pagina leest u de stappen die gezet zijn.

De Eerste Kamer aanvaardt Erfgoedwet

De Eerste Kamer aanvaardt Erfgoedwet

11 dec 2015

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Erfgoedwet van Minister Bussemaker. Deze wet bevat regelingen tot bescherming van het cultureel erfgoed, waaronder ook kunst in eigendom van overheden en...

Naar een zorgvuldige omgang met particulier en openbaar kunstbezit via de nieuwe Erfgoedwet?

Naar een zorgvuldige omgang met particulier en openbaar kunstbezit via de nieuwe Erfgoedwet?

26 nov 2015

 

 

Eerste Kamer debatteert op 8 december over de Erfgoedwet

Eerste Kamer debatteert op 8 december over de Erfgoedwet

20 nov 2015

  

Radio1 De Ochtend: Zorgen over nieuwe Erfgoedwet

Radio1 De Ochtend: Zorgen over nieuwe Erfgoedwet

26 okt 2015

Fusien Bijl de Vroe is te gast bij Radio1 De Ochtend om te praten over de aanstaande nieuwe Erfgoedwet

Kunstfondsen vragen de Eerste Kamer gelijke behandeling van al het openbaar kunstbezit in de Erfgoedwet

Kunstfondsen vragen de Eerste Kamer gelijke behandeling van al het openbaar kunstbezit in de Erfgoedwet

4 sep 2015

Persbericht   

Inzet Vereniging Rembrandt voor aanscherping Erfgoedwet beloond

Inzet Vereniging Rembrandt voor aanscherping Erfgoedwet beloond

19 jun 2015

Veel concrete voorstellen die de Vereniging Rembrandt samen met bevriende fondsen heeft gedaan om de wet te verbeteren zijn in de nieuwe wet opgenomen.

Vier amendementen voor een toekomstbestendige Erfgoedwet

Vier amendementen voor een toekomstbestendige Erfgoedwet

1 jun 2015

Lees hier over de amendementen die de Vereniging Rembrandt voorstelt aan de leden van de Tweede Kamer.

NRC: Erfgoedwet helpt niet tegen verkoop en schrikt schenkers af

NRC: Erfgoedwet helpt niet tegen verkoop en schrikt schenkers af

29 mei 2015

Minder schenkingen of alleen nog maar bruiklenen. Terwijl de aankoopbudgetten van musea door bezuinigingen al  miniem zijn geworden, moeten musea ook nog vrezen dat private weldoeners...

Vereniging Rembrandt roept op tot amendering Erfgoedwet

Vereniging Rembrandt roept op tot amendering Erfgoedwet

1 mei 2015

De voorgestelde Erfgoedwet reikt nog niet ver genoeg. Vereniging Rembrandt pleit voor borging van de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij een besluit om openbaar kunstbezit te onttrekken.

Bussemaker bevoordeelt grote musea in Randstad

Bussemaker bevoordeelt grote musea in Randstad

8 apr 2015

Een opiniestuk van Cas Smithuijsen, bestuurslid Vereniging Rembrandt, over de nieuwe Erfgoedwet.

Seeing a Cash Cow in Museums' Precious Art

Seeing a Cash Cow in Museums' Precious Art

4 apr 2015

“...Would you sell the story of your family? If you sell important artworks, that means selling a part of your history.”

Scherp wet op verkoop openbaar kunstbezit aan

Scherp wet op verkoop openbaar kunstbezit aan

17 mrt 2015

Een opiniestuk van Martijn Sanders, voorzitter van de Vereniging Rembrandt, over de nieuwe Erfgoedwet.

Optimale bescherming van het belangrijk openbaar kunstbezit, waarbij ontzamelen mogelijk blijft

Optimale bescherming van het belangrijk openbaar kunstbezit, waarbij ontzamelen mogelijk blijft

30 jan 2015

Vereniging Rembrandt heeft een position paper opgesteld die wordt gehanteerd in de lobby in de Tweede Kamer. De Kamerleden dienen op 23 februari hun vragen in.

‘De moderne mecenas is geen Sinterklaas’

‘De moderne mecenas is geen Sinterklaas’

30 jan 2015

Op 30 januari jl. hield de Vereniging Rembrandt een seminar in het Rijksmuseum Amsterdam over de invulling van de nieuwe Erfgoedwet.

'De overheid moet er zijn om kwaliteit te borgen'

'De overheid moet er zijn om kwaliteit te borgen'

29 jan 2015

Wat betekent het voor de burgemeester van Delft om eindverantwoordelijk te zijn voor het behoud van kunst in stedelijk bezit? Een gesprek met burgemeester Bas Verkerk.

Raad van State ziet in nieuwe Erfgoedwet nog onvoldoende bescherming van de openbare kunstcollectie in Nederland

Raad van State ziet in nieuwe Erfgoedwet nog onvoldoende bescherming van de openbare kunstcollectie in Nederland

18 dec 2014

Persbericht - Op 11 december 2014 kreeg de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor een nieuwe Erfgoedwet voorgelegd.

Persbericht: Wettekst Erfgoedwet gaat (nog) niet ver genoeg

Persbericht: Wettekst Erfgoedwet gaat (nog) niet ver genoeg

11 jul 2014

De Vereniging Rembrandt heeft vandaag haar reactie ingediend op het conceptvoorstel voor een nieuwe Erfgoedwet van het ministerie van OCW.

Reactie op Erfgoedwet via internetconsultatie

Reactie op Erfgoedwet via internetconsultatie

11 jul 2014

Advocatenkantoor Stibbe dient, in opdracht van de Vereniging Rembrandt, de reactie in op het voorstel nieuwe Erfgoedwet. Lees verder...

Petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor OCW

Petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor OCW

24 jun 2014

Het Rapport ‘Zorgvuldige omgang met kunst in het publiek domein’ is als petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor OCW.

Museumvereniging reageert op het wetsvoorstel Erfgoedwet

Museumvereniging reageert op het wetsvoorstel Erfgoedwet

18 jun 2014

Op 18 juni reageerde de Museumvereniging via de internetconsultatie op het wetsvoorstel.

Openbare consultatie wetsvoorstel

Openbare consultatie wetsvoorstel

16 jun 2014

U treft hier een direct link naar de website internetconsultatie. U leest hier onder andere de reacties uit het veld op het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel Erfgoedwet en Memorie van toelichting

Wetsvoorstel Erfgoedwet en Memorie van toelichting

16 jun 2014

De Erfgoedwet is een nieuwe wet voor het cultureel erfgoed in Nederland, waarin onder meer de Wet tot behoud van cultuurbezit en delen van de Monumentenwet opgaan. Hier treft u de concept...

Raad voor Cultuur positief over Erfgoedwet

Raad voor Cultuur positief over Erfgoedwet

19 mei 2014

De Raad voor Cultuur is in grote lijnen positief over het wetsvoorstel. Wel doet hij een aantal suggesties voor aanscherping, aanvulling en verbetering ervan.

Het rapport: Bouwstenen voor een nieuwe Erfgoedwet

Het rapport: Bouwstenen voor een nieuwe Erfgoedwet

16 mei 2014

In opdracht van de Vereniging Rembrandt heeft Stibbe een rapport opgesteld met bouwstenen voor een zorgvuldige omgang met kunst in het publiek domein.