Skip over navigation | Sla menu over

Organisatie

Een wereld waarin kunst niet voor iedereen toegankelijk is, is moeilijk voor te stellen. Zo vinden de 15.000 leden die samen de Vereniging Rembrandt vormen. De Algemene Ledenvergadering, die een keer per jaar in het najaar wordt gehouden, is het hoogste orgaan van de vereniging. Het bestuur legt hier ieder jaar verantwoording af over de gang van zaken het afgelopen jaar. Ook het jaarverslag en de jaarrekening worden tijdens deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Ieder lid is welkom.

Het bestuur stelt tijdens die Algemene Ledenvergadering nieuwe leden voor de raad van adviseurs voor, die op hun beurt weer leden voor het Bestuur leveren. Aan het bestuur de taak om een aanvraag van een museum te beoordelen en te beslissen of de Vereniging Rembrandt bijdraagt aan de gewenste kunstaankoop. Via het drie keer per jaar verschijnende Bulletin van de vereniging worden de gesteunde aankopen aan de leden gepresenteerd en verantwoord. Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, dat vervolgens wordt uitgevoerd door het bureau, het eerste aanspreekpunt van de vereniging.

Hier kunt u een digitale versie van ons beleidsplan raadplegen alsook de statuten van de Vereniging Rembrandt. Het beleggingsreglement is eveneens in te zien.

Bij de klachtencommissie kunt u terecht met een eventuele klacht over de manier van fondsenwerving en voorlichting van de vereniging.