Skip over navigation | Sla menu over

Wanneer steunen wij?

Musea kunnen een aanvraag voor financiële steun bij de aankoop van een kunstwerk doen, wanneer zij aan de criteria voldoen. Het gaat er om dat het kunstwerk van hoge kwaliteit is, dat het past in de collectie van het aanvragende museum én waarde toevoegt aan ons openbaar kunstbezit.
Om belangrijke aankopen voor de Nederlandse musea mogelijk te maken is de steun van andere organisaties en fondsen onontbeerlijk. Sinds 1960 schenkt het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks een bedrag aan de Vereniging Rembrandt, waarmee nog meer aankopen gesteund kunnen worden. Bij zeer essentiële en voor de Nederlandse collecties onmisbare werken kan het Nationaal Fonds Kunstbezit (voorheen: SNFK) worden aangesproken. Musea die een aanvraag tot steunverlening willen doen kunnen contact opnemen met het bureau (tel: 070-4271720), waarna het aanvraagformulier zal worden opgestuurd.