Skip over navigation | Sla menu over

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen jaar. U kunt de jaarverslagen van het jaar; 2017, 2016 en 2015 hiernaast downloaden. Het jaarverslag over het jaar 2017 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 juni jongstleden door de leden van de vereniging goedgekeurd.

Mocht u een geprinte versie van het verslag willen ontvangen kunt u een mail sturen naar bureau@verenigingrembrandt.nl of bellen naar 070 427 1720.