Skip over navigation | Sla menu over

Project: Uit liefde voor de stad

Op initiatief van de Vereniging Rembrandt werd de tentoonstelling Uit liefde voor de stad georganiseerd in het Dordrechts Museum. Een tentoonstelling die het belang van stedelijke collecties onderstreept. Zo’n 100 objecten uit de verzamelingen van de gemeente Deventer, Museum De Lakenhal in Leiden en het Dordrechts Museum werden op een bijzondere manier gepresenteerd, waardoor die betekenis zichtbaar werd. Uit liefde voor de stad is samengesteld door onze fellow Peter Hecht in samenwerking met Hilbert Lootsma en Teun Bonenkamp.

De stedelijke musea zoals we ze nu kennen, ontstonden in de 19de eeuw. Betrokken burgers verzamelden, organiseerden tentoonstellingen, deden schenkingen en wisten de stedelijke overheid te overtuigen dat een rijk verleden het waard is om gekend en gezien te worden.  

De tentoonstelling Uit liefde voor de stad liet zien dat de basis van het openbaar kunstbezit wordt gelegd door betrokken burgers. Kunstliefhebbers die het belangrijk vinden dat ook volgende generaties kunnen blijven genieten van kunst. Zij namen toen hun verantwoordelijkheid, net als de leden van de Vereniging Rembrandt nu.

Stedelijke Schatkamers
Tien andere stedelijke musea – Alkmaar, Amsterdam, Breda, Den Briel, Gouda, Groningen, Hoorn, Kampen, Rotterdam en Utrecht – hebben op verzoek van de Vereniging Rembrandt gedurende deze tentoonstelling tot 11 september 2016 twee topstukken die hun collectie representeren in het volle licht gezet. U kunt de topstukken nog steeds bekijken in een digitale uitgave.

De tentoonstelling Uit liefde voor de stad werd uitgebreid behandeld in de volgende kranten:

NRC
Museumtijdschrift
Trouw
Algemeen Dagblad
De Stentor