Skip over navigation | Sla menu over

Fiscale voordelen

Uw schenking is fiscaal aftrekbaar
Schenken aan de Vereniging Rembrandt kan op verschillende manieren. De Vereniging Rembrandt is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Graag helpen wij u met advies en informatie over de verschillende manieren van schenken en vormen van lidmaatschappen. Hiervoor kunt u gerust contact opnemen met Paul van den Biesen of tel. (070-) 427 17 20.

Vormen van schenken

Eenmalige gift
Een eenmalige schenking aan de Vereniging Rembrandt mag u op uw fiscaal jaarinkomen in mindering brengen. Daarbij geldt een drempel van 1% (met een minimum van € 60,-) en een van plafond van 10% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner.

Periodieke gift
U maakt optimaal gebruik van de fiscale voordelen die de overheid u biedt wanneer u uw schenking aan de Vereniging Rembrandt vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst voor een periode van minimaal vijf jaar, in vijf gelijke delen. Voor dergelijke schenkingen die voldoen aan alle voorwaarden van een periodieke gift, geldt geen drempel of een maximum. Voor veel begunstigers betekent dit een fiscaal voordeel van 42% of 52% van de donatie. U kunt het formulier hier downloaden: overeenkomst tot periodieke schenking.

De multiplier
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag in uw aangifte 125% van het bedrag van uw gift aan de Vereniging Rembrandt in mindering brengen op uw inkomen. U mag dus een kwart meer aftrekken dan u eigenlijk geschonken hebt.
De extra aftrek geldt tot een maximum gift van € 5.000 per jaar. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI’s worden door de Belastingdienst bij elkaar opgeteld.

Schenken in natura
Een gift kan ook in natura (zoals kunstvoorwerpen) worden gedaan. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden. U kunt hierover contact opnemen met Fusien Bijl de Vroe.

Disclaimer
De Vereniging Rembrandt heeft bovenstaande informatie met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor acties die u naar aanleiding hiervan onderneemt of nalaat. Raadpleeg voor uw specifieke situatie een belastingadviseur.