Skip over navigation | Sla menu over

Rembrandtfonds op Naam oprichten

Rembrandtfonds op Naam bij de Vereniging Rembrandt: blijvend zichtbaar

De meest persoonlijke manier van schenken of nalaten is het oprichten van een Rembrandtfonds op Naam. Met een Rembrandtfonds op Naam kunt u een familienaam in stand houden maar bijvoorbeeld ook een dierbare eren. U bepaalt de naam en, in samenspraak met de Vereniging Rembrandt, de doelstelling van het fonds.
Als de Vereniging Rembrandt een aankoop steunt binnen de door u aangegeven doelstelling, dan neemt zij graag contact met u op om zeker te weten dat u de naam van uw fonds ook aan deze aankoop wilt verbinden. Wordt uw fonds gebruikt dan zal de naam van uw fonds altijd vermeld blijven bij het kunstwerk. Een Fonds op Naam stimuleert musea tot het doen van aanvragen.

Hoe werkt een Rembrandtfonds op Naam?

►Voor het oprichten van een Rembrandtfonds op Naam geldt een minimum inleg van € 75.000 ineens of met een periodieke schenking van tenminste vijf jaar van minstens € 15.000.
►Het Fonds op Naam is een apart fonds en is zodanig ook terug te vinden in het jaarverslag van de Vereniging Rembrandt.
►Het Fonds op Naam wordt beheerd en geadministreerd als onderdeel van het vermogen van de Vereniging Rembrandt.
►Het Fonds heeft een looptijd van maximaal 25 jaar.

Mocht u van plan zijn om een Fonds op Naam op te nemen in uw testament dan kunt u wellicht overwegen om dit al bij leven in te laten gaan zodat u nog van uw schenking kunt genieten. Indien u bij leven een Fonds op Naam opricht bij de Vereniging Rembrandt dan wordt u Hollandse meesterlid van de Vereniging Rembrandt.

U kunt de bepalingen voor het oprichten van een Fonds op Naam bij de Vereniging Rembrandt downloaden.