Skip over navigation | Sla menu over

Nalaten

Door de Vereniging Rembrandt op te nemen in uw testament kunt u blijvend een bijdrage leveren aan de toekomst van Collectie Nederland. U kunt een legaat bestemmen voor de Vereniging Rembrandt; een door u bepaald geldbedrag en/of kunstvoorwerp wordt dan bij overlijden nagelaten aan de vereniging. In een testament kan ook worden vastgelegd dat de Vereniging Rembrandt (mede-)erfgenaam wordt. De vereniging ontvangt dan (een deel van) de erfenis en kan de nalatenschap desgewenst ook afhandelen. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en de manier waarop wij u bij de vereniging kunnen betrekken.

Rembrandtfonds op Naam in uw testament
Met een erfenis of nalatenschap van tenminste € 75.000 kunt u een Rembrandtfonds op Naam oprichten. U bepaalt de naam en, in samenspraak met de Vereniging Rembrandt, de doelstelling van het fonds. Op het moment dat de Vereniging Rembrandt een aankoop steunt binnen de door u aangegeven doelstelling dan kan zij uw fonds gebruiken. De naam van uw fonds zal altijd vermeld blijven bij het kunstwerk. Wij weten uit ervaring dat een Fonds op Naam musea stimuleert tot het doen van aanvragen.
Mocht u van plan zijn om een Rembrandtfonds op Naam op te nemen in uw testament dan kunt u wellicht overwegen om dit al bij leven in te laten gaan zodat u nog van uw schenking kunt genieten.

Geen schenk- en erfbelasting
Uw schenking is volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting omdat de Vereniging Rembrandt is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de culturele sector. Uw gift komt dus volledig ten gunste van de doelstelling van de Vereniging Rembrandt.

Mocht u de vereniging kunstvoorwerpen nalaten, dan zal de Vereniging Rembrandt deze met de grootst mogelijk zorg proberen te plaatsen in het meest geschikte museum. Mocht dit niet lukken dan zoeken wij een geschikte koper voor deze kunstvoorwerpen en voegen de opbrengst toe aan een door u aangegeven interessegebied. Bij een opbrengst van tenminste €75.000 bestaat de mogelijkheid om een Fonds op Naam op te richten. U kunt hier een voorbeeld lezen.

Lees meer over nalaten aan de Collectie Nederland in onze digitale uitgave Voor later.